Hjælpepakker og initiativer

Få et overblik over initiativer, hjælpepakker og puljer på social- og ældreområdet foranlediget af coronapandemien.

3,2 millioner kroner til at videreføre de fire partnerskaber, som i foråret 2020 blev oprettet på social- og ældreområdet mhp. at skabe tryghed og modvirke mistrivsel under coronapandemien. Pengene fordeles ligelidt med 0,8 mio. kr. til hvert af de fire partnerskaber (partnerskab for hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne, handicap og ældre).

Læs mere om videreførelsen af de fire partnerskaber på social- og ældreområdet

4,5 millioner kroner til Røde Kors, som skal hjælpe sårbare ældre og udsatte grupper med at blive vaccineret. Midlerne går bl.a. til drift af Røde Kors’ vaccinations-hjælpelinje.

Læs mere om midlerne til Røde Kors' vaccinationsindsats

2 millioner kroner til hjælp til ensomme sårbare ældre i forbindelse med jul og nytår. Pengene fordeles mellem organisationerne Ældre Sagen, Alzheimerforeningen, Danske Seniorer og Faglige Seniorer.

Læs mere om midlerne til sårbare ældre

77 mio. kr. til længerevarende undervisningsindsatser. De 27 mio. kr. er statsligt finansieret, mens Novo Nordisk Fonden støtter med 50 mio. kr.

Læs mere om midlerne til skolebørns læring og trivsel efter COVID-19

Hjælpepakke målrettet forskellige sektorer, herunder på social- og ældreområdet:

 • 80 mio. kr. til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering hos sårbare ældre
 • 7,5 mio. kr. til naturoplevelser, heldagsudflugter og fastholdelse i langvarige fællesskaber for udsatte børn og unge
 • 8 mio. kr. til gratis handicaptransport hen over sommeren
 • 5 mio. kr. til ferielejre m.v. for udsatte børn
 • 1 mio. kr. målrettet indsats for børn og unge med angst

Læs mere om sommerpakken på Erhvervsministeriets hjemmeside

Pulje på 15 millioner kroner til aktiviteter mod bl.a. ensomhed samt til støtte og rådgivning for svækkede ældre og deres pårørende, fordelt mellem disse organisationer:

 • 12,5 mio. kr. til ligelig fordeling mellem Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og Danske Seniorer
 • 2,5 mio. kr. til Alzheimerforeningen til støtte til deres rådgivning målrettet svækkede ældre og deres pårørende

Læs mere om hjælpepakken til initiativer på ældreområdet

Pulje på 1,5 millioner kroner til flere pladser på krisecentre for voldsudsatte mænd, fordelt mellem disse krisecentre:

 • Mandecentrets afdeling i København: 1,0 mio. kr.
 • Krisecenter Guldborgsund: 0,5 mio. kr.

Læs mere om puljen til voldsudsatte mænd og deres børn

Hjælpepakke til frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, der driver genbrugsbutikker, samt socialøkonomiske virksomheder. I 2021 udmøntes i alt 50 millioner kr. til frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, der driver genbrugsbutikker, samt socialøkonomiske virksomheder.

Læs mere om puljen til varmestuer, væresteder, m.v.

8,5 millioner kroner til udsatte voksne:

 • KFUM’s Sociale Arbejde: 2 mio. kr.
 • Blå Kors: 2 mio. kr.
 • Kirkens Korshær: 1,5 mio. kr.
 • KFUK’s Sociale Arbejde: 1 mio. kr.
 • Hus Forbi: 1 mio. kr.
 • 1 mio. kr. til at styrke rådgivning til psykisk sårbare hos Angstforeningen og Psykiatrifonden

2,5 millioner kr. til hjemløse og udsatte i København:

 • WeShelter: 0,5 mio. kr.
 • Herberget Hillerødgade, Kirkens Korshær: 0,5 mio. kr.
 • Mændenes Hjem: 0,5 mio. kr.
 • Hus Forbi: 0,5 mio. kr.
 • Kofoeds Skole: 0,5 mio. kr.

9 millioner kroner til udsatte børn, unge og familier:

 • Røde Kors: 1,5 mio. kr.
 • Kirkens Korshær: 1,5 mio. kr.
 • Blå Kors: 1,5 mio. kr.
 • KFUM's Sociale Arbejde: 1,5 mio. kr.
 • Mødrehjælpen: 1,5 mio. kr.
 • Ungdommens Røde Kors: 1,5 mio. kr.

1 million kr. til Red Barnets rådgivningsindsats 'SletDet' mod digitale krænkelser

1 million kr. til opsøgende indsatser og rådgivning via Børns Vilkårs BørneTelefonen 

5 millioner kroner til mennesker med handicap:

 • Danske Handicaporganisationer: 3,5 mio. kr., som fordeles til medlemsorganisationer
 • Høreforeningen: 1 mio. kr.
 • SMILfonden: 0,5 mio. kr.

Læs mere om hjælpepakken til udsatte og mennesker med handicap

Modtagerne er:

 • Danner i partnerskab med LOKK, Kvindehjemmet og Dansk Kvindesamfund: 3 mio. kr. svarende til ca. 15 pladser
 • Aarhus Krisecenter: 1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser 
 • Odense Krisecenter: 1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser
 • Mandecentret: 1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser

Læs mere om puljen til ekstra krisecenterpladser

Ekstraordinært tilskud på 2,5 millioner kr. til organisationer, der allerede har modtaget julehjælp i år.

Læs mere om puljen til ekstra julehjælp

Fem millioner kr. fordelt til disse organisationer:

 • Kirkens Korshær: 1,2 mio. kr.
 • Blå Kors: 1,2 mio. kr.
 • Mariakirken på Vesterbro: 0,7 mio. kr.
 • Mændenes Hjem: 0,6 mio. kr. 
 • Frelsens Hær: 0,3 mio. kr.

Læs mere om puljen til nødovernatning

En halv milliard kr. til at afhjælpe ensomhed hos udsatte og sårbare:

 • 250 mio. kr. til kommunerne
 • 250 mio. kr. til civile samfundsorganisationer

Læs mere om ensomhedspakken

Kompensation til nordjyske erhvervs-, kultur- og idrætsliv samt udsatte borgere.

Hjælp til udsatte borgere:

 • 7,5 mio. kr. til en ensomhedspulje, der skal modvirke ensomhed blandt borgere i de syv nordjyske kommuner
 • 1,4 mio. kr. til uddeling af mad til sårbare familier i de syv nordjyske kommuner

Læs mere om hjælpepakken

Ensomhedspulje på 50 millioner kr. Pengene skal bl.a. gå til nye fællesskaber for ensomme voksne og ældre og til at få selvisolerede ind i fællesskaber:

 • 10 mio. kr. til 1.000 nye fællesskaber via en strakspulje målrettet aktører i foreningslivet
 • 20 mio. kr. til at få selvisolerede borgere med ind i nye fællesskaber fra foreningslivet
 • 20 mio. kr. til indsatser under de fire COVID-19-partnerskaber for hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne, mennesker med handicap og ældre

Læs mere om puljen til bekæmpelse af ensomhed

En række sommerinitiativer:

 • 20 mio. kr. til initiativet Gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år, fordelt mellem Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige seniorer og Danske Seniorer
 • 40 mio. kr. til flere dagsture i sommeren/efteråret 2020 til plejehjemsbeboere
 • 20 mio. kr. til dagsture, udendørsaktiviteter m.v. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud

Læs mere om sommerpakken

Midler til kommuner og organisationer, som arrangerer sommeraktiviteter for unge samt opsøgende arbejde for at få isolerede unge med:

 • 200 mio. kr. til partnerskab med KL til sikring af bredt udbud af sommeraktiviteter i alle landets kommuner
 • 10 mio. kr. til en række navngivne organisationer, som laver opsøgende og udgående indsatser for at få kontakt til udsatte børn, unge og familier, som har været isolerede under coronakrisen
 • 10 mio. kr. til organisationer, som arrangerer sommerlejre og sommeraktiviteter for udsatte børn, unge og familier i hele landet

Læs mere om sommeraktivitetspakken

Aftale med tre hovedelementer:

 1. Nye løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet
 2. Øget aktivitet på serviceområdet – tilbagevenden til normalt niveau
 3. Partnerskab på ældreområdet under COVID-19
 • 100 mio. kr. til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19
 • 6 mio. kr. til rådgivning målrettet ældre, herunder borgere med demens og deres pårørende
 • 4 mio. kr. i driftstilskud til Ældretelefonen (rådgivning, forebyggelse af ensomhed m.v.)
 • 30 mio. kr. til aktiviteter til pårørende, der passer en borger med demens i hjemmet eller til pårørende til plejehjemsbeboere med demens
 • 15 mio. kr. til særlige åbningstider for lokale fritidsaktiviteter
 • 0,25 mio. kr. til partnerskab til bekæmpelse af ensomhed under COVID-19, faciliteret af Ældre Sagen og FOA

Læs mere om aftalen med initiativer for svækkede ældre

Initiativer for ca. 215 millioner kr. i hjælp til socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap. Hovedelementerne i aftalen er:

 • 131 mio. kr. til særlig hjælp til udsatte børn og unge, der for eksempel er pårørende til personer med alkohol- eller stofmisbrug
 • 37,6 mio. kr. til styrket indsats for udsatte voksne som hjemløse, voldsofre, mennesker med misbrug og mennesker med psykiske lidelser
 • 35,7 mio. kr. til blandt andet at bekæmpe ensomhed blandt mennesker med handicap
 • 10 mio. kr. til at understøtte højskolernes og kultur-, idræts- og foreningslivets sociale engagement

Læs mere om aftalen med initiativer for udsatte og mennesker med handicap

Kompensationspulje målrettet frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, som varetager sociale tilbud til bl.a. sårbare børn, udsatte voksne og mennesker med handicap. Socialstyrelsen har udmøntet 46,5 millioner kr. til 14 civilsamfundsorganisationer.

Læs mere om hjælpepakken til sociale organisationer

Nødpulje til organisationer, der yder frivillig indsats på det sociale område eller handicapområdet, til kompensation for udgifter som følge af aflyste arrangementer. Kompensationspulje på 5 millioner kr., fordelt efter først-til-mølle-princip af SOS.

Læs mere om nødpuljen vedrørende aflyste arrangementer

 

Børnepakke på 13,5 millioner kr. til organisationer, der arbejder med udsatte børn.

Læs mere om børnepakken

Hjælpepakke til organisationer, der arbejder med hjemløse, fordelt mellem disse organisationer:

 • KFUM's Sociale Arbejde: 1 mio. kr.
 • Kirkens Korshær: 1 mio. kr.
 • Blå Kors: 1 mio. kr.
 • Røde Kors: 500.000 kr.
 • KFUK's Sociale Arbejde: 500.000 kr.
 • Frelsens Hær: 500.000 kr.
 • HusForbi og Projekt Udenfor (i partnerskab): 500.000 kr.
 • Mændenes Hjem: 500.000 kr.

Læs mere om hjælpepakken til hjemløseorganisationer

Pulje på 11 millioner kroner til oprettelse af omkring 55 nødpladser på kvindekrisecentre fordelt over hele landet. Pladserne fordeles på disse fem byer:

 • København (Danner i partnerskab med LOKK, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet): 5 mio. kr. svarende til ca. 25 pladser
 • Kolding Krisecenter: 1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser
 • Odense Krisecenter: 2 mio. kr. svarende til ca. 10 pladser
 • Holstebro Krisecenter: 2 mio. kr. svarende til ca. 10 pladser
 • Aarhus Krisecenter: 1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser

Læs mere om puljen til nødpladser på krisecentre

Forlængelse af pulje til nødovernatning for hjemløse i de kolde vintermåneder: 1 million kr.

Læs mere om den forlængede pulje til nødovernatning for hjemløse