International børnebortførelse og samvær

Koordinationsenhed for sager om international børnebortførelse.

I ministeriet er der oprettet en koordinationsenhed for sager om internationale børnebortførelser. Koordinationsenheden kan bl.a.:

  • hjælpe med at starte en sag om tilbagegivelse af barnet,
  • vejlede om sagsgangen og de muligheder, der er i disse sager,
  • koordinere sagsgangen med andre danske myndigheder.

Koordinationsenheden kan kontaktes på 40 50 50 26 – uanset til hvilket land barnet er bortført.

Herudover er ministeriet centralmyndighed i forhold til sager om bortførelse af børn til og fra lande, som Danmark har et konventionssamarbejde med og sager om internationalt samvær. Ministeriet træffer også afgørelser om retshjælp til rimelige udgifter i sager om børnebortførelse.

For flere oplysninger se vores hjemmeside:  www.boernebortfoerelse.dk . Her kan du bl.a. læse mere om behandlingen af sager om børnebortførelse og om retshjælp. Her finder du også en liste over advokater, der er udpeget som særligt egnede til at varetage sager om børnebortførelse, pjecer og ansøgningsskemaer.

Kort, informerende film om børnebortførelser og hvad Koordinationsenheden kan hjælpe med:

Ministeriet er centralmyndighed i forhold til konventionssager om internationalt samvær

Danmark har tiltrådt 3 konventioner, som forældre kan bruge, når de skal søge om samvær med børn i udlandet. De 3 konventioner er Europarådskonventionen, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen og Haagerbørnebortførelseskonventionen. 

Alle lande, der har tiltrådt konventionerne, skal udpege en centralmyndighed. Ministeriet er udpeget som den danske centralmyndighed. 

Hvis dit barn bor i udlandet, og du selv bor i Danmark, og du og den anden forælder ikke kan blive enige om samværet, kan du søge om samvær med dit barn. Det sker efter reglerne i det land, hvor barnet bor, og vi kan hjælpe med at sende ansøgningen til det andet land, så den kompetente myndighed der kan tage stilling til den. 

Hvis du vil søge om fastsættelse af samvær med dit barn i udlandet, skal du bruge vores  ansøgningsskema . Du kan sende ansøgningsskemaet til os.

Hvis du selv bor i udlandet, og dit barn bor i Danmark, kan du også søge om samvær med dit barn. I det tilfælde kan du enten henvende dig direkte til  Familieretshuset , eller du kan henvende dig til centralmyndigheden i det land, du bor i.