Strukturel socialpolitik

Om arbejdsområdet

Afdelingen for strukturel socialpolitik arbejder ambitiøst og målrettet med analyser og data inden for socialområdet samt med udvikling og udbredelse af virksomme indsatser. Arbejdet skal styrke vidensgrundlaget og fremme en mere analyse- og datadrevet styring, prioritering og politisk udvikling på området. Samtidig skal arbejdet understøtte en investeringsorienteret socialpolitik.

Arbejdet sker blandt andet ved at udvikle, sanere og kvalitetssikre indsamlingen af data i tæt samarbejde med aktører på socialområdet, herunder kommunerne. Ligeledes bidrager analyser til at skabe ny viden om, hvad der virker, ved at sætte fokus på målgrupper, udgifter og resultater af sociale indsatser.

Analyse- og dataarbejdet bidrager således til at pege på, hvor der er behov og potentiale for at investere i bedre sociale indsatser, og hvordan der opnås større effekt af de sociale indsatser – hvilket i sidste ende skaber bedre liv for udsatte og sårbare mennesker i Danmark, både børn, unge og voksne.

Analyserne bliver løbende offentliggjort i analyseserierne Velfærdspolitisk Analyse og Kort Fortalt. Derudover udgives årligt Socialpolitisk Redegørelse, som gør status for den socialpolitiske indsats i Danmark.

Nyheder om strukturel socialpolitik