Udsatte børn og unge

Om arbejdsområdet

Området Udsatte børn og unge handler om at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres familier, så børnene og de unge kan få samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de have behov for særlig støtte efter serviceloven.

Den særlige støtte kan fx være konsulentbistand, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Det kan også være, at der er behov for anbringelse uden for hjemmet i en plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution. Kommunerne har ansvaret både for den forebyggende indsats og for at yde støtte, når der er behov for det.

De udsatte børn og unge skal have støtte og hjælp tidligt og sammenhængende. Deres synspunkter skal altid inddrages, og er der problemer, skal familien så vidt muligt være med til at løse dem.

Afdelingen arbejder blandt andet med minister- og folketingsbetjening og giver på den måde det bedst mulige beslutningsgrundlag for politikerne, så de kan lave en virksom socialpolitik. Derudover består en stor del af afdelingens opgaver af lovgivningsarbejde, lige som der arbejdes med policyudvikling på området for udsatte børn og unge.

Nyheder om udsatte børn og unge