Børnerådet

Børnerådet er et uafhængigt og tværfagligt sammensat råd, der arbejder på at sikre børns rettigheder og på at informere om børns forhold i samfundet som led i sin fortalervirksomhed

Børnerådet skal blandt andet som led i sin fortalervirksomhed påpege forhold i samfundsudviklingen, som kan have en uhensigtsmæssig indvirkning på børns udviklingsmuligheder, set i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder.

Børnerådet skal også rådgive Folketinget, ministre og centrale myndigheder i forbindelse med lovgivningsinitiativer og andre initiativer, der har betydning for børns opvækstvilkår, herunder påpege forhold i lovgivningen m.v. hvor børns rettigheder ikke tilgodeses.

Endelig skal Børnerådet formidle information om børn og tale deres sag i den offentlige debat, herunder arbejde for at give børn bedre muligheder for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen. Børnerådet kan også tage generelle temaer op til behandling, og anmode offentlige myndigheder om at redegøre for politiske beslutninger og administrativ praksis på områder, der ligger inden for temaerne.

I forbindelse med lovgivningsinitiativer og andre initiativer, der har betydning for børns opvækstvilkår, vil Børnerådet blive hørt. Børnerådet kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

På Børnerådets hjemmeside kan børn få oplysninger om børns rettigheder, og om hvordan man kan klage og få hjælp i det offentlige system. Via hjemmesiden kan man også få adgang til Børneportalen, der giver overblik over de forskellige rådgivnings- og vejledningsmuligheder, der findes for børn, herunder eksempelvis Børnetelefonen, hvor børn kan ringe ind og få råd og vejledning om deres problemer og rettigheder.

Du kan læse mere om Børnerådet og deres opgaver på Børnerådets hjemmeside.