Efterværn og støtte

Satspuljepartierne har de seneste år afsat midler til at styrke støtten til nuværende og tidligere anbragte børn og unge.

Efterværn og støtte til nuværende og tidligere anbragte børn og unge

Satspuljepartierne afsatte i 2015 knap 100 mio. kr. til at sikre, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får et stærkere personligt netværk og en ekstra støtte til at klare hverdagens udfordringer. Midlerne skal bidrage til, at der etableres flere tilbud og væresteder, hvor nuværende og tidligere anbragte børn og unge kan få kontakt med jævnaldrende med nogle af de samme erfaringer som dem selv og til ressourcestærke voksne, der både kan støtte børnene og de unge under anbringelsen og som kan støtte de unge, når anbringelsen er ophørt.

Midlerne er bl.a. udmøntet med en ansøgningspulje i foråret 2015. Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte udbredelsen af helhedsorienterede indsatser og tilbud, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende med nogle af de samme oplevelser som dem selv samt til voksne som mentorer og andre frivillige støttepersoner, som kan støtte barnet, den unge eller den voksne i hverdagen. 

Det kan fx være at støtte barnet eller den unge i deres skolegang samt at give børnene og de unge et tilhørsforhold og relationer, som de kan drage fordel af i deres overgang til voksenlivet fx i forhold til at tage en uddannelse eller få et arbejde, have styr på økonomien og opnå en stabil boligsituation. 

Der er også afsat midler til en forløbsundersøgelse i 2016-2017, der skal give bedre viden om kommunernes praksis på området, samt de unges egne ønsker til efterværn. Herudover opsamles erfaringerne på de igangsatte projekter.

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Satspuljepartierne afsatte i 2016 godt 6 mio. kr. til et forsøgsprojekt, så nuværende eller tidligere anbragte unge i alderen 17-23 år, der ikke modtager efterværn, får ret til opfølgende samtaler med en voksen, de er tryg ved, det første år efter anbringelsen ophører.

Initiativet udmøntes gennem ansøgningspuljer i 2016 og 2017, som private opholdssteder, døgninstitutioner og kommuner på vegne af de kommunale døgninstitutioner kan søge til projekter, der har til formål at støtte unge i overgangen til voksenlivet.

Læs mere om begge initiativer på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside