Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes

1. oktober 2013 trådte Overgrebspakken i kraft, der blandt andet skal styrke kommunernes håndtering af underretninger om børn, så kommunen hurtigere kan gribe ind, hvis der er begrundet mistanke om, at et barn er udsat for overlast eller mistrivsel.

1. oktober 2013 trådte regler i kraft, der blandt andet styrker kommunernes håndtering af underretninger om børn, så kommunen hurtigere kan gribe ind, hvis der er kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller ung har behov for særlig støtte.

Reglerne betyder også, at senest 24 timer efter, at kommunerne modtager en underretning, skal de vurdere, om der er behov for akutte foranstaltninger, hvis barnets sundhed eller udvikling er i fare. 
Overgrebspakken indeholder samtidig klare regler om, at kommunerne skal tale med børnene tidligt i sagsbehandlingen og ved underretning, hvor der er mistanke om overgreb. Det skal sikre, at børnene bliver hørt og hjulpet tidligt, så overgrebene opdages og stoppes hurtigst muligt.

Kommunerne forpligtes endvidere til at udarbejde kommunale beredskaber til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Du kan finde mere uddybende information om overgrebspakken, samt om konsulentbistand fra Social- og Boligstyrelsen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside om overgreb

Overgrebspakken blev evalueret i 2015.