Børnehuse

Som et led i Overgrebspakken er der oprettet kommunalt drevne børnehuse.

Som et led i Overgrebspakken er der oprettet kommunalt drevne børnehuse. Børnehusene er placeret i København, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg og åbnede d. 1. oktober 2013.

Kommunen skal benytte børnehuset som led i den børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen.

Børnehusene skal være børnenes trygge ramme, når det skal undersøges, hvilken hjælp og støtte de har behov for, og når de skal afhøres i forbindelse med overgreb. Formålet med børnehusene er således, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en højt kvalificeret og koordineret indsats samlet på et børnevenligt indrettet sted.

Læs mere om Børnehuse på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Er du barn eller ung? - Seksuelle overgreb mod børn og unge

At være udsat for seksuelle overgreb som barn eller som ung er en meget traumatisk oplevelse, der ofte sætter dybe spor igennem opvæksten og helt op i voksentilværelsen. Derfor er det vigtigt, at ofrene ved, hvilke muligheder de har for at få hjælp og støtte til at bearbejde overgreb, og hvor de kan henvende sig.

Hvis du som barn eller ung oplever, eller har oplevet, seksuelle overgreb, er det vigtigt at få hjælp til at bearbejde følgerne af overgrebet.

Læs mere om overgreb mod børn og unge på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

SISO er det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn.

Læs mere om SISO og muligheden for rådgivning til børn, unge, fagpersoner og pårørende på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside