Styrkelse af plejefamilieområdet

Med satspuljeaftalen for 2015 er plejefamilieområdet blevet styrket. Det sker blandt andet på baggrund af det eftersyn af plejefamilieområdet, der blev gennemført i foråret 2014.

Knap 6.800 børn og unge er anbragt i plejefamilier, hvilket svarer til over halvdelen af alle anbragte børn og unge, og andelen er stigende. Det har øget presset på plejefamilier, da de nu modtager børn og unge med mere komplekse problemer end tidligere.

Derfor blev der med statspuljeaftalen for 2015 afsat godt 80 mio. kr. til at styrke plejefamilieområdet til gavn for de anbragte børn. Dette skete blandt andet med baggrund i det eftersyn af plejefamilieområdet, som tidligere minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen satte i gang i foråret 2014. Du kan finde Ankestyrelsens rapport om plejefamilieområdet her:

Ankestyrelsens hjemmeside om samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner

Satspuljeaftalen om at styrke plejefamilieområdet sætter ind på tre hovedområder og giver dermed plejefamilieområdet et løft hele vejen rundt.

For det første styrker aftalen stabilitet i anbringelsen

Det sker ved at styrke lovgivningen, så anbragte børn kun kan flyttes mellem anbringelsessteder mod deres vilje, hvis det er helt afgørende for deres trivsel.

Du kan læse lovforslaget her:  L 120 om faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted m.v. (pdf)

Der udarbejdes også en praksisorienteret håndbog til kommunerne om håndtering af svære situationer i plejefamilieanbringelser.

For det andet styrker aftalen netværksplejefamilier

Det sker ved at give dem ret til mere råd og vejledning under anbringelsen. Udbredelse af familierådslagning understøttes også i kommunerne sideløbende med understøttelse af kommunernes arbejde med netværksplejefamilier med fokus på netværkets ressourcer.

Gennemgangen af plejefamilieområdet indebærer blandt andet, at Ankestyrelsen har undersøgt samarbejdet mellem plejefamilier og kommunerne, og at ministeriet har afholdt dialogmøder med fagfolk og eksperter på området.

Og for det tredje styrker aftalen det faglige miljø omkring plejefamilier

Det sker gennem et nyt netværk for kommunernes ledere på plejefamilieområdet, så de lærer af hinandens gode idéer. Samtidig understøttes udbredelse af frivillige kommunale modeller for vederlag til plejefamilier.