Særlig støtte og hjælp

Formålet med at yde særlig støtte til udsatte børn og unge er at sikre, at de kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn og unge.

Formålet med at yde særlig støtte til udsatte børn og unge er at sikre, at de kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn og unge. Derfor kan der ydes en række forskellige former for hjælp og støtte, der har til formål at understøtte det enkelte barn eller unges opvækst, udvikling, sundhed og trivsel og skolegang.

Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så barnets eller den unges problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i barnets eller den unges nære miljø.

Støtten skal også være tilrettelagt ud fra en konkret vurdering af det enkelte barn eller den unges og familiens forhold og ressourcer.

Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien. Barnets eller den unges synspunkter inddrages med passende vægt – i overensstemmelse med barnets alder og modenhed.