Efterværn

Efterværn er for udsatte unge, der har haft en kontaktperson eller været anbragt umiddelbart før de fyldte 18 år, og som har brug for støtte for at sikre en god overgang til voksenlivet.

Typer af efterværn

Kommunen kan, hvis den unge er indforstået med det, og det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, yde forskellige typer af efterværn til unge i alderen 18 til og med det fyldte 22. år efter servicelovens § 76:

  • Opretholde et døgnophold på et anbringelsessted 
  • Udpege eller opretholde en fast kontaktperson 
  • Etablere en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted 
  • Tildele andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.

Sagsbehandling

Kommunen skal i samarbejde med den unge, der er anbragt, afgøre, hvilken form for støtte og vejledning, der skal ydes med hensyn til bolig, uddannelse og arbejde samt personlig rådgivning i forbindelse med ophør af en anbringelse ved det fyldte 18 år. Dette skal angives i handleplanen senest seks måneder før den unge fylder 18 år.

Etablering eller genetablering af efterværn

Efterværnet kan tildeles eller genetableres frem til den unge fylder 23 år, hvis den unge fortryder at have afvist støtte, eller hvis den unges situation ændrer sig, så der senere bliver brug for støtte, eller for at støtten genetableres.

Opholdskommune

Som sagsbehandler skal man være opmærksom på, at den unge får en selvstændig handlekommune ved det fyldte 18. år. Det kan betyde, at den unge får en ny opholdskommune, der skal træffe afgørelsen om eventuel fortsat opretholdelse af en foranstaltning. Hvis den unge er indforstået med det, er der mulighed for, at den tidligere opholds- og handlekommune forbliver handlekommune efter aftale med den nye handlekommune.