Inddragelse

Kommunen har efter serviceloven en pligt til at overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af både barnet selv, familie og netværk i arbejdet med udsatte børn og unge.

Kommunen har efter serviceloven en pligt til at overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af både barnet selv, familie og netværk i arbejdet med udsatte børn og unge.

Når der gennemføres en børnefaglig undersøgelse, skal kommunen også som led i undersøgelsen afdække både ressourcer og relationer i familie og netværk, som kan indgå i arbejdet med barnet eller den unge.

Der er ikke fastsat regler om, at kommunen skal anvende bestemte redskaber eller en bestemt inddragende metode i dette arbejde. De fleste kommuner anvender dog en grundlæggende socialfaglig metode, der skal understøtte den systematiske inddragelse af familie og netværk.

Nogle kommuner anvender desuden inddragende metoder som for eksempel familierådslagning eller netværksmøder, både som forebyggende tiltag og til at bidrage til at løse hele eller dele af barnets eller den unges problemer.

Du kan læse mere om inddragende metoder på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.