Metoden ICS og systemet DUBU

Her kan du læse om ICS og DUBU, som kommunerne kan anvende i sagsbehandlingen.

ICS

Integrated Children’s System (ICS) er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation. ICS anvendes i hele sagsgangen fra den børnefaglige undersøgelse til udarbejdelsen af og opfølgning på mål for indsatsen. ICS er den socialfaglige metode, der indgår i DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge).

Læs mere om ICS på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

DUBU

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) er et it-baseret sagsbehandlingssystem, der understøtter sagsbehandlerne til en systematik på området, giver overblik over hele sagen og bedre styring af området. DUBU bygger på den fælles socialfaglig systematik, ICS (Integrated Children’s System), der har fokus på at sætte barnet i centrum af sagsbehandlingen. Målet med DUBU er, at skabe bedre styring og sagsbehandling på området udsatte børn og unge.

Læs mere om DUBU på KOMBIT's hjemmeside