Task Force

Satspuljepartierne blev i 2012 enige om at etablere en Task Force på området udsatte børn og unge. Task Forcen er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen.

Task Forcen rådgiver kommunerne på området for udsatte børn og unge.

Satspuljepartierne blev i 2012 enige om at etablere en Task Force på området udsatte børn og unge. Task Forcen er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen.

Formålet med Task Forcen er at gå i dialog med og rådgive kommunale ledere og sagsbehandlere på området om, hvordan de kan udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling.

Task Forcens sigte er at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning i kommunerne.

Task Forcen er et tilbud, som alle kommuner kan benytte sig af. Et tilbud fra Task Forcen spænder over enkeltstående oplæg, der skal give viden om og indsigt i et afgrænset tema, til længerevarende udviklingsforløb, hvor Task Forcen tilbyder en række sammenhængende ydelser i form af rådgivning og vejledning, kurser, sagsgennemgang mv. Det er Task Forcen, som på baggrund af en begrundet ansøgning fra kommunen beslutter, hvorvidt der kan igangsættes et længerevarende udviklingsforløb i en kommune.

Du kan læse mere om Task Forcen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.