Task Force

Satspuljepartierne blev i 2012 enige om at etablere en Task Force på området udsatte børn og unge. Task Forcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Task Forcen rådgiver kommunerne på området for udsatte børn og unge.

Satspuljepartierne blev i 2012 enige om at etablere en Task Force på området udsatte børn og unge. Task Forcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Formålet med Task Forcen er at gå i dialog med og rådgive kommunale ledere og sagsbehandlere på området om, hvordan de kan udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling.

Task Forcens sigte er at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning i kommunerne.

Task Forcen er et tilbud, som alle kommuner kan benytte sig af. Et tilbud fra Task Forcen spænder over enkeltstående oplæg, der skal give viden om og indsigt i et afgrænset tema, til længerevarende udviklingsforløb, hvor Task Forcen tilbyder en række sammenhængende ydelser i form af rådgivning og vejledning, kurser, sagsgennemgang mv. Det er Task Forcen, som på baggrund af en begrundet ansøgning fra kommunen beslutter, hvorvidt der kan igangsættes et længerevarende udviklingsforløb i en kommune.

Du kan læse mere om Task Forcen på Socialstyrelsens hjemmeside.