Ankestyrelsens kompetence

Enhver der oplever, at et barn eller en ung ikke får den hjælp, som der er behov for, har mulighed for at underrette Ankestyrelsen.

Hvis man oplever, at et barn eller en ung ikke får den hjælp, som det har behov for, kan alle gå til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen går ind i sagen, hvis den skønner, at der er behov for det. Dette følger af, at Ankestyrelsen har mulighed for af egen drift at gå ind i sager om særlig støtte til børn og unge efter lov om social service § 65.

Læs mere om underretning til kommunen på Ankestyrelsens hjemmeside