Initiativer og indsatser til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Her kan du læse om aktuelle politiske initiativer og andre tilbud rettet mod at hjælpe personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Centre for Seksuelt Misbrugte

Personer med senfølger efter seksuelle overgreb kan modtage behandling og rådgivning på et af de tre regionale centre for seksuelt misbrugte . Centrene er beliggende i henholdsvis København, Odense og Aarhus og er finansierede af satspuljen. Bevillingen til centrene blev gjort permanent med aftalen om satspuljen for 2017.

Målgruppen for senfølgecentrene er mænd og kvinder over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, pårørende samt fagpersoner som fx sagsbehandlere, der arbejder med de krænkede.

Det er muligt at henvende sig direkte til et af centrene uden forudgående henvisning.

Du kan læse mere om de tre centre på centrenes hjemmesider:

Frivillige centre

Udover de regionale senfølgecentre eksisterer også flere frivillige centre, som arbejder med mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Centrene er meget forskellige i forhold til størrelse, type af tilbud, om arbejdet udføres af lønnede eller frivillige medarbejdere, og om der er brugerbetaling eller ej. Eksempler på frivillige centre er: