Social- og ældreminister

Astrid Krag

Cv for Astrid Krag

Social- og ældreminister
Medlem af Socialdemokratiet
Medlem af Folketinget

 • Social- og ældreminister fra 21. januar 2021
 • Social- og indenrigsminister fra 27. juni 2019
 • Minister for sundhed og forebyggelse 3. oktober 2011-3. februar 2014
 • Ældreordfører og indfødsretsordfører fra 2015
 • Tidligere skatteordfører, udlændingeordfører, integrationsordfører og velfærdsordfører
 • Bachelorstuderende i statskundskab, Københavns Universitet, 2003-2007
 • Sproglig studentereksamen, Tørring Amtsgymnasium, 1998-2001
 • Ansat i hjemmeplejen, Sundparken, Amager, 2007

 • Studentermedhjælp, Social- og Sundhedsskolen i København, 2003-2005

 • Pædagogmedhjælper, Frederiksberg Hospitalsvuggestue, 2001-2002

 • Service- og kasseassistent, Netto, Tørring 1999-2001

 • Formand for Socialistisk Folkepartis Ungdom 2005-2007

 • Elevrådsformand ved Tørring Amtsgymnasium 1999-2001
 • Født 17. november 1982 på Sct. Maria Hospital, Vejle, datter af pensioneret tekstforfatter Ole Jakob Krag Kristensen og pensioneret gymnasielærer Åse Fogh Pedersen
 • Gift med Andreas Seebach. Parret har tre børn

Astrid Krag

Social- og Ældreministeriet

Holmens Kanal 22

1060 København K  

E-mail: min@sm.dk

Pressebilleder

Repræsentation og kalender

Som led i åbenhedsordningen kan du her se en oversigt over ministerens udgifter og aktiviteter.

Som led i en politisk aftale, der blev indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, blev der indført en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter.

Den nye ordning betyder, at der løbende skal offentliggøres oplysninger om ministrenes månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver og varetagelsen af officielle repræsentative opgaver. Ordningen indeholder også information om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.

Se de seneste oversigter over ministerens udgifter og aktiviteter på åbenhedsordning.dk.