Omsorg og magt

01-07-2004
Publikation Udsatte voksne

Som hovedregel må der aldrig anvendes magt eller tvang i plejen af mennesker. Ethvert menneske har en grundlovssikret ret til at bestemme over sit eget liv og til at sige nej tak til tilbud om hjælp og støtte.

Hent publikationen