Det fælles ansvar II

01-08-2006
Publikation Udsatte voksne

Alle skal have muligheden for at skabe sig en meningsfuld tilværelse, der afspejler deres ønsker og behov. Det gælder også samfundets socialt udsatte grupper – de vanskeligst stillede sindslidende, hjemløse, prostituerede og misbrugere.

Hent publikationen