Lettere at leve med et handicap

01-01-2007
Publikation Handicap

Alle skal – uanset handicap – have mulighed for at leve en aktiv og selvstændig tilværelse.

Hent publikationen