Særforanstaltninger for udviklingshæmmede

01-01-2007
Publikation Handicap

I medierne dukker der med jævne mellemrum historier op om ekstraordinært personalekrævende og omkostningstunge tilbud til børn, unge og voksne, der på grund af omfattende problemskabende adfærd kræver en særlig pædagogisk indsats.

Hent publikationen