Det specialiserede socialområde - en analyse af den statslige regulering og ankesystemet

01-06-2011
Publikation Kommuner og regioners styrelse Handicap Udsatte voksne Udsatte børn og unge

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2011 var regeringen og KL enige om at gennemføre en analyse af styringen af det specialiserede socialområde.

Hent publikationen