Evaluering af ungdomssanktionen

01-01-2012
Publikation Udsatte børn og unge

Evalueringen er udført af Rambøll for Social- og Integrationsministeriet, som opfølgning på styrkelse af indholdet i ungdomssanktionen.

Hent publikationen