Udmøntning af satspuljen 2016-2019

27-10-2015
Publikation Satspulje Handicap Frivillig social indsats Udsatte børn og unge Udsatte voksne

Aftaletekst for satspuljeaftalen 2016-2019.

Hent publikationen