Udmøntning af satspuljen 2017-2020

04-11-2016
Publikation Satspulje Handicap Frivillig social indsats Udsatte børn og unge Udsatte voksne

Aftaletekst for satspuljeaftalen 2017-2020.

Hent publikationen