Kort fortalt: Flere ældre hjemløse

30-08-2017
Publikation Udsatte voksne Kort fortalt

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af ældre hjemløse. Resultaterne viser, at antallet af hjemløse over 50 år, der gør brug af forsorgshjem og herberger, er steget med ca. 15 pct. fra 2009 til 2015.

Hent publikationen