Udmøntning af satspuljen 2018-2021

10-11-2017
Publikation Satspulje Handicap Frivillig social indsats Udsatte børn og unge Udsatte voksne

Aftaletekst for satspuljeaftalen 2018-2021.

Hent publikationen