Anbragte børn og unges trivsel 2018

29-12-2018
Publikation Udsatte børn og unge

Med to af regeringens ti mål for social mobilitet er retningen sat for, at udsatte børn og unges faglige niveau skal forbedres, lige som flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I denne undersøgelse kortlægges trivslen blandt anbragte børn og unge i aldersgrupperne 11, 13, 15 og 17 år.

Hent publikationen