Kort fortalt: Socialt mål for udsatte unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse

07-12-2018
Publikation Kort fortalt Sociale mål Udsatte børn og unge

Det er regeringens mål, at flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
De nyeste tal viser, at 47 pct. af udsatte unge i alderen 18-21 år i 2016 havde gennemført eller var i gang med en ungdomsuddannelse.
Dette er et fald i forhold til tidligere år. Gruppen af øvrige unge oplevede
dog også et fald i samme periode.

Hent publikationen