Kort fortalt: Børn og unge med handicap

26-04-2019
Publikation Kort fortalt Udsatte børn og unge Handicap

Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i hjemmet og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der findes i dag ikke et samlet nationalt register over, hvor mange børn og unge med handicap, der modtager hjælp efter serviceloven, men en foreløbig opgørelse viser, at i størrelsesordenen 30-35.000 børn og unge med handicap modtager hjælp efter serviceloven. Antallet af børn, der modtager hjælp, stiger med barnets alder.

Hent publikationen