Udmøntning af Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2021

11-11-2020
Publikation Udsatte børn og unge Udsatte voksne Handicap

Folketingets socialordførere har igangsat 10 initiativer for ca. 120 mio. kr., som skal udvikle og udbrede indsatser, der virker i socialpolitikken, og som efterspørges af kommunerne.

Hent publikationen