Velfærdspolitisk Analyse: Sociale tilbud til målgrupper - virksomhedsformer og størrelse

27-10-2020
Publikation Velfærdspolitisk analyse Udsatte voksne Udsatte børn og unge Handicap Evaluering af det specialiserede socialområde

Analysen viser, at der på voksenområdet findes flest afdelinger til personer med intellektuel/kognitiv forstyrrelse, og på børne- og ungeområdet er der flest afdelinger til personer med et socialt problem. Opgjort på de overordnede målgruppekategorier er der i gennemsnit 9-14 pladser til døgnophold på afdelingerne, hvor afdelingerne til personer med fysisk funktionsnedsættelse i gennemsnit er størst.

Hent publikationen