Corona | COVID-19

Corona og socialområdet

På denne side kan du finde Social- og Ældreministeriets tiltag og udmeldinger på ministeriets område foranlediget af corona-pandemien.

Besøgsrestriktioner eller -forbud

Opdateret 24. februar 2021

I en række kommuner er der indført besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på sociale tilbud, hvor der er beboere i risikogruppen. Formålet er at skærme sårbare mennesker mod smitte. På tilbud med besøgsrestriktioner er der et forbud mod besøg på indendørs arealer. På tilbud med et besøgsforbud er der et forbud mod besøg både på indendørs og udendørs arealer.

Uanset besøgsrestriktioner eller besøgsforbud er der dog fortsat mulighed for at foretage besøg i såkaldt kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn.

Det er også muligt at modtage besøg af én nær pårørende samt 1-2 faste besøgspersoner. Tilbuddets ledelse udpeger den nære pårørende og op til 2 besøgspersoner efter anmodning fra borgeren selv eller fra dennes nære pårørende.

Besøg i kritiske situationer af den nære pårørende sker indendørs på den del af tilbuddets arealer, som en beboer selv råder over (værelset/boligen). Disse besøg kan dog efter ønske fra beboeren eller den/de nære pårørende tillige ske i et besøgsrum, hvis dette er indrettet på tilbuddet, eller på den eventuelle del af tilbuddets udendørs arealer, som beboeren selv råder over, eller på tilbuddets udendørs fællesarealer.

Tilbuddets ledelse kan efter en konkret vurdering beslutte, at besøg af faste besøgspersoner kan ske indendørs på den del af tilbuddets arealer, som en beboer selv råder over (værelset/boligen). Ved disse besøg må der dog ikke være mere end to besøgende ad gangen sammen med beboeren inklusive den nære pårørende. Træffer tilbuddets ledelse ikke beslutning om dette, kan ledelsen i stedet beslutte at indrette et besøgsrum, hvor besøg fra faste besøgspersoner kan foregå. Er der heller ikke indrettet et besøgsrum, skal besøg fra de faste besøgspersoner sker på tilbuddets udendørs fællesarealer.

Læs mere om besøgsrestriktioner, besøg i kritiske situationer og besøg af den nære pårørende og 1-2 faste besøgspersoner i Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 21. december 2020 om besøg og mulighed for at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud.

I listerne nedenfor er der tale om besøgsrestriktioner, medmindre det i en parentes efter kommunens navn er oplyst, at der er tale om et besøgsforbud.

Kommuner med besøgsrestriktioner eller besøgsforbud

Region Hovedstaden

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Tårnby, Vallensbæk

Region Sjælland

Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Stevns, Sorø, Vordingborg

Region Syddanmark

Aabenraa, Assens, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Hedensted, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Varde, Vejen, Vejle

Region Midtjylland

Aarhus, Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs

Region Nordjylland

Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland

Find COVID-19-testcenter nær dig

Klik på kortet for en oversigt på coronasmitte.dk over testcentre.

Hotlines

Social- og Ældreministeriets mail-hotline for spørgsmål på social- og ældreområdet, herunder det familieretlige område: corona@sim.dk

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO):
Ring 72 42 40 00 (mandag-torsdag 9-14.30, fredag 9-14)

Hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet (hos Styrelsen for Patientsikkerhed):
Ring 70 20 02 66 (hverdage 9.30-16)

Børne- og Undervisningsministeriets hotline om coronavirus for skoler og institutioner:
Ring 70 80 67 07 (hverdage 9-14)

Borgerhenvendelser skal fortsat rettes til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33.

Kommunikation om corona til mennesker med kommunikationshandicap

Mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikation (ASK) har som andre brug for at tale om corona og dens konsekvenser for deres hverdag. Fagfolk og pårørende har mulighed for at benytte en række kommunikationstavler m.v., der kan støtte kommunikationen. Find dem på Isaac Danmarks hjemmeside.

Nyheder om corona-situationen og socialområdet

Forskrifter og retningslinjer på socialområdet foranlediget af COVID-19

Orienteringsbreve m.v., der knytter sig til en given bekendtgørelse, findes på retsinformation.dk ved på bekendtgørelsens side at klikke "Yderligere dokumenter" > "Alle cirkulærer, vejledninger m.v. til denne bekendtgørelse" > "Se detaljeret overblik"