Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet (databekendtgørelsen) samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Bekendtgørelsen opdateres typisk hvert halve år, pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

I bekendtgørelsen har Social-, Bolig- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer, mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen foretages via en nyhed på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside samt via et brev direkte til kommuner og alle kendte it-leverandører.

Nedenfor er det muligt at tilgå den gældende databekendtgørelse med ikrafttræden 1. januar 2023 både med og uden ændringsmarkeringer:

Gå til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttræden 1. januar 2023 (uden ændringsmarkeringer)

Gå til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttræden 1. januar 2023 (med ændringsmarkeringer)

Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af data er gældende.

Bekendtgørelsesændringerne blev varslet den 1. juli 2022.

Der er desuden med kort varsel foretaget ændringer vedr. indberetning af ophold på og henvendelser til herberger, forsorgshjem m.v. efter § 110 i lov om social service, hvilket Social-, Bolig- og Ældreministeriet har udsendt en ekstraordinær orientering om.

Via linket i boksen her på siden er det desuden muligt at tilgå bekendtgørelsen på retsinformation.dk.

På nuværende tidspunkt forventes det, at de næstkommende ændringer i databekendtgørelsen først vil træde i kraft den 1. januar 2024 og dermed vil blive varslet den 1. juli 2023.