Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Ældreministeriet.

Bekendtgørelsen opdateres hvert halve år, pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

I bekendtgørelsen har Social- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer, mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen vil blive foretaget via et brev direkte til kommuner og alle kendte it-leverandører samt via denne side og et nyhedsbrev.

Nedenfor er det muligt at tilgå bekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. januar 2023 både med og uden ændringsmarkeringer:

Gå til bekendtgørelse (uden ændringsmarkeringer) om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttræden 1. januar 2023

Gå til bekendtgørelse (med ændringsmarkeringer) om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttræden 1. januar 2023

Via linket i boksen her på siden er det muligt at tilgå den gældende bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. juli 2022, på retsinformation.dk.

Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af data er gældende.