Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Ældreministeriet.

Bekendtgørelsen opdateres hvert halve år, pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

For at sikre, at kravene til kommunernes indberetning af data stemmer overens med den foreslåede barnets lov, skal der dog ekstraordinært foretages ændringer i bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttrædelse pr. 1. april 2023. Det bemærkes, at denne udgave af databekendtgørelsen primært indeholder konsekvensændringer som følge af lovforslaget om barnets lov, som forventes at træde i kraft den 1. april 2023. Ændringen af databekendtgørelsen sker således med forbehold for, at lovforslaget til barnets lov bliver fremsat og efterfølgende vedtaget af Folketinget, ligesom der vil blive foretaget konsekvensrettelser i databekendtgørelsen, såfremt der på baggrund af lovbehandlingen måtte fremkomme ændringer i barnets lov.

I bekendtgørelsen har Social- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer, mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen vil blive foretaget via et brev direkte til kommuner og alle kendte it-leverandører samt via denne side og et nyhedsbrev.

Nedenfor er det muligt at tilgå bekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. april 2023 både med og uden ændringsmarkeringer:

Gå til bekendtgørelse (uden ændringsmarkeringer) om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttræden 1. april 2023

Gå til bekendtgørelse (med ændringsmarkeringer) om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttræden 1. april 2023

Via linket i boksen her på siden er det muligt at tilgå den gældende bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. juli 2022, på retsinformation.dk.

Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af data er gældende.