Organisation

Her kan du se, hvordan Social- og Ældreministeriet er organiseret.

Organogram Social- og Ældreministeriet august 2021

* Opdatering af organisationsdiagram med styrelser på ældreområdet vil ske, når ressortdelingsaftalen på ældreområdet er endelig.

 

Social- og Ældreministeriet er organiseret som følger:

Minister: Astrid Krag (S)
Departementschef: Jens Strunge Bonde

Ministerens særlige rådgiver

Lynne Birch hansen

Tværgående Velfærd og Organisation

Afdelingschef (kst.): Julie Grunnet Wang
Sekretariatsleder Ministersekretariatet: Anne Skov Christensen
Kontorchef Tværgående Velfærd, Civilsamfund og Investeringer: Jeppe Villumsen
Kontorchef HR og Organisation: Pernille Døssing
Servicechef: Susanne Præst

Presse og Kommunikation

Kontorchef: Morten Mærsk

Ældre, Familier og Jura

Afdelingschef: Malene R. Vestergaard
Kontorchef Ældre (kst.): Sven Erik Bukholt
Kontorchef Familier: Carina Fogt-Nielsen
Kontorchef Jura og International: Anita Hørby

Socialpolitik

Afdelingschef: David Rene Tranekær Klemmensen
Kontorchef Udsatte Børn (kst.): Astrid Leschly Holbøll
Kontorchef Udsatte Voksne: Mie Henriette Eriksen
Kontorchef Handicap: Trine Frederiksen

Økonomi, Styring og Analyse

Afdelingschef (kst.): Signe Maria Christensen
Kontorchef Koncernøkonomi (kst.): Oliver Waterstradt
Kontorchef Styring, Tilsyn og Forretning: Julie Alsøe Krogsgaard
Kontorchef Analyse: Andreas Klein Eriksen
Kontorchef Mål, Data og Incitamenter (kst.): Maren Sørensen

Ministeriets tilknyttede styrelser, råd og institutioner:

Ankestyrelsen
Børnerådet
Det Centrale Handicapråd
Den Sociale Investeringsfond
Familieretshuset
Frivilligrådet
Kofoeds Skole
Rådet for Socialt Udsatte
Socialstyrelsen

Social- og Ældreministeriet har desuden ressortansvar for opgaver på ældreområdet i Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.