Organisation

Her kan du se, hvordan Social- og Ældreministeriet er organiseret.

Ministeriets organogram per oktober 2022. Tekstversion findes her på siden.

Social- og Ældreministeriet er organiseret som følger:

Departementschef: Jens Strunge Bonde

Tværgående Velfærd og Organisation

Afdelingschef: Mie Henriette Eriksen (fung.)
Sekretariatsleder Ministersekretariatet: Anne Skov Christensen
Politisk Sekretariat: Tony Bech
Kontorchef Tværgående Velfærd, Civilsamfund og Investeringer: Jeppe Villumsen
Kontorchef HR og Organisation: Pernille Døssing

Presse og Kommunikation

Kontorchef: Morten Mærsk

Ældre, Familier og Jura

Afdelingschef: Malene R. Vestergaard
Kontorchef Ældre: Benjamin Haslund-Krog
Kontorchef Familier: Carina Fogt-Nielsen
Kontorchef Jura og International: Anita Hørby

Socialpolitik

Afdelingschef: David Rene Tranekær Klemmensen
Kontorchef Udsatte Børn: Astrid Leschly Holbøll
Kontorchef Udsatte Voksne: Kirsten Munk (fung.)
Kontorchef Handicap: Trine Frederiksen

Økonomi, Styring og Analyse

Afdelingschef: Signe Maria Christensen
Kontorchef Koncernøkonomi: Oliver Waterstradt
Kontorchef Styring, Tilsyn og Forretning: Julie Alsøe Krogsgaard
Kontorchef Analyse: Andreas Klein Eriksen
Kontorchef Mål, Data og Incitamenter: Maren Sørensen

Ministeriets tilknyttede styrelser, råd og institutioner:

Ankestyrelsen
Børnerådet
Det Centrale Handicapråd
Den Sociale Investeringsfond
Familieretshuset
Frivilligrådet
Kofoeds Skole
Rådet for Socialt Udsatte
Socialstyrelsen

Social- og Ældreministeriet har desuden ressortansvar for opgaver på ældreområdet i Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.