Byggeri og Boliglovgivning

Om arbejdsområdet

Kontoret for Byggeri, Boliglovgivning og Landdistrikter varetager lovgivningen for private lejeboliger. Private lejeboliger er kendetegnet ved at ligge i ejendomme, som ejes af private selskaber eller personer. Området er forholdsvis tæt reguleret, bl.a. i form af regler som bestemmer huslejens størrelse.

Byggeri, Boliglovgivning og Landdistrikter varetager også lovgivningen for andelsboliger. En andelsboligforening er en forening, der har til formål at eje og drive en ejendom på andelsbasis. Foreningens medlemmer ejer en andel af foreningens formue. Til andelen er der knyttet en brugsret til en bolig i foreningens ejendom.

Herudover varetager kontoret ejerlejlighedsloven, som indeholder bestemmelser om, hvilke ejendomme der kan opdeles i ejerlejligheder, og om de grundlæggende regler for ejerforeningen.

Byggeri, Boliglovgivning og Landdistrikter regulerer også rammevilkårene for byggeriet og byggebranchen i Danmark, herunder gennem byggeloven og bygningsreglementet.

Her arbejdes også med indsatser i forhold til landdistrikter, herunder bl.a. Landdistriktspuljen og en støtteordning for Lokale aktionsgrupper.

Endelig varetager kontoret byfornyelsesloven, som giver kommunerne mulighed for at yde støtte til bl.a. bygningsfornyelse og områdefornyelse, der skal sikre gode boligsociale forhold.

Seneste nyheder om Byggeri, Boliglovgivning og Landdistrikter