National Civilsamfundsstrategi - en styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats

01-10-2010

Den nationale strategi for civilsamfundet.