National Civilsamfundsstrategi - en styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats

01-10-2010
Publikation Frivillig social indsats

Den nationale strategi for civilsamfundet.

Hent publikationen