Ældreområdet

Om arbejdsområdet

I Danmark er der over en 1,1 million mennesker over 65 år, og andelen af ældre vil i de kommende år stige markant. Mange ældre er aktive og raske langt op i årene, men samtidig er der en stor gruppe af ældre, der kæmper med sygdom, nedslidning og ensomhed.

I Social- og Ældreministeriet arbejder vi for at forbedre tilbuddene til ældre borgere, så de får en god og sund alderdom og oplever en værdig ældrepleje.

Nyheder om Ældreområdet