Udmøntning af satspuljen 2015-2018

29-10-2014
Publikation Satspulje Handicap Frivillig social indsats Udsatte børn og unge Udsatte voksne

Aftaletekst for satspuljeaftalen 2015-2018.

Hent publikationen