Betænkning afgivet af Retsvirkningslovsudvalget om ægtefællers økonomiske forhold

12-03-2015

Betænkningen indeholder forslag til nye regler om ægtefællers formueforhold.