Betænkning afgivet af Retsvirkningslovsudvalget om ægtefællers økonomiske forhold

12-03-2015
Publikation Familier

Betænkningen indeholder forslag til nye regler om ægtefællers formueforhold.

Hent publikationen