Bilag til Konsulentbistand i relation til magtanvendelsesudvalget

01-03-2015

Bilag 8: lovgivning i Norge og Sverige