Kort fortalt: Børn anbragt uden for hjemmet

28-03-2019
Publikation Udsatte børn og unge Kort fortalt

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Resultaterne viser, at antallet af anbragte børn og unge fortsat er faldende. Samtidig anbringes en større andel i plejefamilier.

Hent publikationen