Visitation til døgnbehandling for stofmisbrug - eksempler på kommuners praksis

25-08-2021

Ankestyrelsen har undersøgt fem kommuners praksis og overvejelser, når de visiterer voksne borgere til døgnbehandling for stofmisbrug.