Afrapportering af evalueringen af det specialiserede socialområde

19-05-2022

Denne rapport sammenfatter den afdækning af det specialiserede socialområde samt afprøvning af model for specialeplanlægning, der er gennemført i evalueringen af det specialiserede socialområde.