Corona | COVID-19

Corona og social- og ældreområdet

På denne side kan du finde Social- og Ældreministeriets tiltag og udmeldinger på ministeriets område foranlediget af corona-pandemien.

Find COVID-19-testcenter nær dig

Klik på kortet for en oversigt på coronasmitte.dk over testcentre.

Hotlines

Social- og Ældreministeriets mail-hotline for spørgsmål på social- og ældreområdet, herunder det familieretlige område: corona@sm.dk

Mail-hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO/Socialstyrelsen): corona@socialstyrelsen.dk (henvendelser besvares inden for 7 dage)

Hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet (hos Styrelsen for Patientsikkerhed): Ring 70 20 02 66 (hverdage 9.30-16)

Børne- og Undervisningsministeriets hotline om coronavirus for skoler og institutioner: Ring 70 80 67 07 (hverdage 9-14)

Borgerhenvendelser rettes fortsat til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33

Kommunikation om corona til mennesker med kommunikationshandicap

Mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikation (ASK) har som andre brug for at tale om corona og dens konsekvenser for deres hverdag. Fagfolk og pårørende har mulighed for at benytte en række kommunikationstavler m.v., der kan støtte kommunikationen. Find dem på Isaac Danmarks hjemmeside.

Nyheder om corona-situationen og social- og ældreområdet