Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor, idet bemærkes, at oplysningerne alene angår indberetninger til det tidligere Social- og Ældreministerium.

 Modtagne indberetninger Indberetninger, der er realitetsbehandlet Afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet
anledning til politianmeldelse
3 1 2 0

De to indberetninger, som er blevet afvist, omhandlede ikke Social- og Ældreministeriets departement.

Den indberetning, som er blevet realitetsbehandlet, omhandlede påstand om
tilsidesættelse af forvaltningsretlig lovgivning.