Ældretopmødet 2021

Den 16. september 2021 holder Social- og Ældreministeriet, KL, Ældre Sagen og FOA i fællesskab et nyt Ældretopmøde i Odense Congress Center.

Ældreområdet står over for en række udfordringer. I de kommende år bliver vi flere ældre borgere. Det er positivt, men det kræver også, at vi som samfund nytænker vores tilgang til ældreplejen. På Ældretopmødet 2021 er der fokus på at fortsætte arbejdet om en ny retning for den fremtidige ældrepleje, og alle, der interesserer sig for eller arbejder i og med ældreplejen, inviteres til at deltage.

Ældretopmødet er en opfølgning på det arbejde, der blev sat i gang i efteråret 2020, hvor der blev afholdt et to-dages topmøde. Her indledte det daværende Sundheds- og Ældreministerium, KL, Ældre Sagen og FOA et samarbejde om en ny retning for ældreplejen med mere fokus på borgerens behov, værdighed og omsorg i plejen.

Siden da har parterne bag Ældretopmødet arbejdet tæt sammen om udviklingen på seks centrale fokusområder. De seks områder er:

 1. Organisering af ældreplejen og visitation tæt på hverdagen
 2. Tilsyn og læring
 3. Inddragelse af pårørende
 4. Rekruttering
 5. Kvalitet og kompetenceløft
 6. Faglig ledelse i en lærende kultur

Program for Ældretopmødet

Den 16. september 2021 inviterer social- og ældreministeren, Ældre Sagen, FOA, KL, borgere, pårørende, forskere, fagfolk, ledere, medarbejdere og politikere til topmøde for at drøfte, hvordan fremtidens ældrepleje kan se ud. Se program for topmødet i boksen her på siden.

Akkreditering af medier og presse

For at dække ældretopmødet 2021 som journalist, medie eller fotograf kræver det akkreditering. Akkrediteringen giver adgang til de områder og pressepools, arrangørerne har indrettet til journalister og fotografer. Presse, der ønsker akkreditering, bedes sende en e-mail med navn, stilling, medie og kontaktinformationer til presserådgiver Asmund Biesbjerg Jensen, asbi@sm.dk, senest den 14. september 2021 kl. 12.00.

Af hensyn til de gældende coronaretningslinjer er der et begrænset antal akkrediteringer.

Pressekontakt

For yderligere presseoplysninger kan de respektive parter kontaktes her:

 • Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
 • FOA, Pressemedarbejder Claus Walther, tlf.: 24 96 32 58
 • Ældresagen, kommunikationskonsulent Irene Manteufel, tlf.: 23 47 78 39
 • KL’s pressevagt, tlf.: 33 70 33 33

 

En ny retning for ældreplejen

Deltagerne bliver inddelt i mindre grupper. Grupperne drøfter seks faglige udviklingsspor:

 1. Nærhed i omsorg – små teams i hjemmeplejen
 2. Tilsyn og læring
 3. Veje til inddragelse af pårørende
 4. Rekruttering – hvordan finder vi nye veje sammen?
 5. Kvalitet og kompetenceudvikling i praksis
 6. Faglig ledelse – hvordan lykkes vi sammen?

Gense videoklip fra Ældretopmødet 2021

Velkommen til Ældretopmødet 2021:
Stemmer fra virkeligheden:
Hvad tager vi med:
Næste skridt: