Frivilligt, ulønnet arbejde

Frivilligt, ulønnet arbejde medfører nogle gange fradrag i dine dagpenge eller din efterløn.

Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde, hvis du udfører det for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og det kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Det kan eksempelvis være frivilligt arbejde som socialrådgiver på et krisecenter eller jurist i retshjælpen.

Folketinget har vedtaget, at man i en forsøgsperiode på to år skal kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen i organisationer, foreninger eller lignende, uden at det medfører fradrag. Der har tidligere været en grænse på op til fire timer om ugen. Ændringen betyder, at du fra den 23. marts 2015 kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen, uden at du får fradrag i dine dagpenge eller din efterløn. Resten af arbejdet medfører fradrag.

Frivilligt arbejde med drift og vedligeholdelse

Frivilligt, ulønnet arbejde, som vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag i dagpengene og efterlønnen fra første time.

Primær drift er arbejde, som er med til at sikre organisationens overordnede, administrative drift. Det kan eksempelvis være ledelsesmæssige funktioner, personaleadministration eller opgaver, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre.

Som undtagelse kan du – uden fradrag – udføre frivilligt, ulønnet arbejde med primær drift, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft. Det kan eksempelvis være arkivarbejde og arbejde som bogholder eller revisor i minder foreninger, klubber mv.

Vedligeholdelse er arbejde, som sikrer, at de fysiske rammer er i orden. Det kan eksempelvis være arbejde, der er med til at sikre tilførsel af vand, varme eller elektricitet, varetagelse af den daglige rengøring og malerarbejde.

Som undtagelse kan du – uden fradrag – udføre frivilligt, ulønnet arbejde med vedligeholdelse, hvis

  1. arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig,
  2. arbejdet udføres lejlighedsvist,
  3. arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.,
  4. arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft, og
  5. arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.

Det kan eksempelvis være lejlighedsvis rengøring, maling af klubhus, opkridtning af boldbaner og vvs- og elektrikerarbejde, som ikke kræver autorisation.