Udsatte grønlændere

Her kan du læse, hvad området omkring udsatte grønlændere indebærer, samt hvordan den sociale indsats til udsatte grønlændere er organiseret. Du kan desuden finde henvisninger til yderligere information på området.

Pr. 1. januar 2018 boede der ifølge Danmarks Statistik 16.470 personer i alle aldre i Danmark, som er født i Grønland (1. generation). Gruppen af socialt udsatte grønlændere er i udgangspunktet ramt af de samme komplekse sociale problemer som andre udsatte danskere, fx arbejdsløshed, social isolation, psykiske og helbredsmæssige problemer, hjemløshed, senfølger efter vold og overgreb, traumer efter andre hændelser på Grønland samt forskellige former for misbrug. Dertil kommer, at socialt udsatte grønlændere kan have særlige sproglige eller kulturelle udfordringer i mødet med Danmark og det offentlige system.

I aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 er der afsat 26 mio. kr. til en ansøgningspulje til kommuner og frivillige sociale foreninger og organisationer, der skal understøtte, at der etableres tilbud, som er målrettet og tilpasset udsatte grønlænderes behov.